Selle aasta esimesel kokkusaamisel pani iga inimene paberile klubi põhiväärtused. Järgnev loetelu peegeldabki seda, mida klubi tööst osavõtjad pakkusid:

Ideede arendamine

Oskuste arendamine

Mustrite vahendamine

Ühistöö/koostöö

Teadmiste jagamine

Õppimine teiste kogemustest

Hea õhustik/õhkkond

Huumor

Pitsi ilu

Seltkondlik kooskäimine

Isetegemise ilu

Traditsioonide edasi kandmine

Professionaalne õpetus

Tehnikate õppimine

Tore on koos ühe ja sama alaga tegeleda

Abivalmidus

Suhtlemine

Kogemuste jagamine

Üksteise toetamine

Sõbralikkus

Täiesti uue käsitööliigi õppimine

Rahvarõivastele lisandväärtuse (käsitsi tehtud pits) andmine

Väärt harrastus tulevikuks

Laiendada rahvuslikus käsitöö oskusi ja teadmisi

Levitada teadmust niplispitsist

Õpime ja teeme ilusaid asju

Sisekliima on väga positiivne ja toetav


Nimekiri on lai ja see näitabki seda, et inimesed on klubisse tulnud erinevate ootuste ja lootustega. Igaüks leidis enda jaoks olulised väärtused ning pani need paberile. Panin need siia üles sellepärast, et kõik saaksid mõelda antud väärtuste üle.