Umbes 10% elanikkonnast on vasakukäelised. Oleme kõik kuulnud kuidas nõukaajal vasakukäelisi ümber õpetati. Mulle meenub seik lasteaiast, kus üks poiss (nime ma muidugi ei mäleta) jäi pidevalt söömata, sest tal ei lubatud parema käega süüa ja vasakuga ei osanud. Kurb meenutada! 

Meie peres on vasakukäeline minu vend. Mäletan, et kui käisin 1994 aastal Saksamaal, siis tõin talle vasakukäelistele mõeldud käärid ja sulepea. Kinkisin need talle kooli mineku puhul. Meie pere polnud enne seda spetsiaalselt vasakukäelistele mõeldud asjadest kuulnudki.  

Tegelikult pole ma eriti sellel mõelnud, et kuidas vasakukäelised hakkama saavad. Kuni eilseni... 

Täna püüdsin leida internetist (mugav nagu ma olen) õpetust vasakukäelise õpetamise kohta. Kirjutasin enda jaoks välja mõned märked. Jagan neid ka teiega. 

Professionaalse arengu puhul märgitakse olulistena õpetamiskompetentside kujunemist ja oskust märgata õpilaste arengu ja õppimise eripära ning valmisolekut ennast kui õpetajat analüüsida ja arendada (Fullan 2006, 103–104). 

Kas minus on soovi märgata õpilase eripära? Soovi ja selle rakendamise ja vasakukäelise õpetamise kohta peaks olema võimalus õppida vasakukäelise õpetamise metoodikat. Hakkasin siis seda otsima.  

Igasugu uurimistööde tulemusena  on selgunud, et kirjutama õpetamisel lähtuvad õpetaja näiteks ainult paremakäeliste kirjutama õpetamise metoodikast.  

Tööõpetus sh käsitöö valmistab raskusi 23%-le õpilastest, mis tuleneb sellest, et põhitöövõtted (kudumine, heegeldamine, tikkimine) näitab õpetaja ette,  orienteerudes paremakäelistele. 

Mida mina juba teadsin, oli see, et vasakukäelist õpetades on targem istuda temaga vastakuti. Tunnistan, et sellega mu teadmised ka piirdusid. Seega on selge, et vajaksin lisateadmisi vasakukäeliste õpetamisel.  

Lisaks leidsin järgmised väited:

  • Vasakukäeline laps vajab individuaalset juhendamist ja alati õiget õpetamise metoodikat.
  • Vasakukäelisele lapsele tuleb anda rohkem aega oskuse ja –vilumuse omandamiseks.
  • Oluline on õpilase töökoht, sest kirjutamisel on tähtis õige kehahoid ja istumisasend. Vajalik on vähendada pinget mis tahes kehaosas, nii käes, kaelas, randmes kui ka seljas.

Sellega aga targad nõuanded piirdusid. 

Minu sooviks on, et ükski minu õpilane ei jääks, sõltuvalt oma eripärast, tähelepanuta ning vajaliku abita.